Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης - Τμήμα Μαθηματικών - Πανεπιστήμιο Πατρών

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Λογαριασμοί Πρωτοτετών Φοιτητών Ακαδ. Έτους 2017-2018 (για το Eclass του Τμήματος)
- Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017 -

Οι λογαριασμοί για τους πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές του ακαδ. έτους 2017-2018 έχουν δημιουργηθεί στο eclass. Tα credentials έχουν αποσταλλεί στο email σας (όπως έχει δηλωθεί στο Μηχανογραφικό Δελτίο).

Η πλατφόρμα είναι κλειστή για εγγραφές απο τους χρήστες.