Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης - Τμήμα Μαθηματικών - Πανεπιστήμιο Πατρών

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Λογαριασμοί Πρωτοτετών Φοιτητών Ακαδ. Έτους 2016-2017 (για το Eclass του Τμήματος)
- Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016 -

Οι λογαριασμοί για τους πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές του ακαδ. έτους 2016-2017 έχουν δημιουργηθεί στο eclass. Tα credentials έχουν αποσταλλεί στο email σας (όπως έχει δηλωθεί στο Μηχανογραφικό Δελτίο).