Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης - Τμήμα Μαθηματικών - Πανεπιστήμιο Πατρών

Ταυτότητα Πλατφόρμας

Πλατφόρμα eClass:: Τμήμα Μαθηματικών (Τμήμα Μαθηματικών - Πανεπιστήμιο Πατρών)
Open eClass x.x»
Διαχειριστής Eclass
  • 116
  • Ανοικτά μαθήματα96
  • Απαιτούν εγγραφή16
  • Κλειστά μαθήματα4
  • 4874
  • Εκπαιδευτές50
  • Εκπαιδευόμενοι4824
  • Χρήστης Επισκέπτης0