Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης - Τμήμα Μαθηματικών - Παν. Πατρών

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Ανάκτηση Κωδικού
- Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020 -

Η ανάκτηση των κωδικών των λογαριασμών χρηστών γίνεται απο εδώ.

Σαν email τοποθετείτε το email του Τμήματος Μαθηματικών MONO!. (π.χ.: user@student.math.upatras.gr ή user@master.math.upatras.gr  ανάλογα άν είστε προπτυχιακός-η/μεταπτυχιακός-ή φοιτητής-τρια). Η ανάκτηση γίνεται μέσω της αποστολής email απo την πλατφόρμα (εδώ.)