Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Εγγραφές Χρηστών στην Πλατφόρμα
- Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2018 -

Η διαδικασία των εγγραφών  χρηστών στην Πλατφόρμα Eclass του Τμήματος Μαθηματικών είναι κλειστή. Η εγγραφή γίνεται αυτόματα με την εισαγωγή σας στο Τμήμα και σύμφωνα με το αρχείο εγγραφών της Γραμματείας του Τμήματος.

Όλοι οι φοιτητές απο το έτος 2008 και μετά έχουν λογαριασμό στην πλατφόρμα Eclass του Τμήματος.

(Προσοχή: Είναι διαφορετικοί οι λογαριασμοί για τις υπηρεσίες του Τμήματος Μαθηματικών σε σχέση με το UpNet !. )