Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης - Τμήμα Μαθηματικών - Πανεπιστήμιο Πατρών

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Επιβεβαίωση Εγγραφής στην Πλατφόρμα
- Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016 -

Κατά την διαδικασία εγγραφής στην παλτφόρμα αποφύγετε την χρήση εξωτ. παρόχων υπηρεσιών email. Ειδικά με το hotmail.com, hotmail.gr έχουν παρουσιαστεί πλείστα προβλήματα στην διαδικασία επιβεβαίωσης της εγγραφής σας στην πλατφόρμα. Χρησιμοποιήστε το email της Σχολής (πχ user@student.math.upatras.gr) ή του Παν. Πατρών (px user@upnet.gr) που σας έχει δοθεί.