Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης - Τμήμα Μαθηματικών - Πανεπιστήμιο Πατρών

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Εγγραφή Χρηστών
- Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 -

Παρακαλούνται οι χρήστες να διαβάζουν και να εκτελούν προσεκτικά τις διαδικασίες εγγραφής στην πλατφόρμα. Μη εγκεκριμένες ενέργειες χρηστών θα έχουν σαν αποτέλεσμα την μη εξουσιοδότηση πρόσβασης στην πλατφόρμα.